อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ

ตะแกรงกันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 1.5 นิ้ว - 2 นิ้ว

 

ตะแกรงกลมไม่กันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงกลมไม่กันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม ไม่มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

Floor Drain for PVC 1.5" - 2.5"

 

ตะแกรงกลมไม่กันกลิ่นแบบสี่เหลี่ยม ไม่มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 1.5 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงไม่กันกลิ่นแบบกลม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงกันกลิ่นแบบกลม ไม่มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงไม่กันกลิ่นแบบกลม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 1.5 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงกันกลิ่นแบบกลม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 1.5 นิ้ว - 2.5 นิ้ว

 

ตะแกรงกันกลิ่นแบบสามเหลี่ยม มีท่อต่อสำหรับท่อขนาด 1.5 นิ้ว - 2 นิ้ว

 
Powered by MakeWebEasy.com